(pn-pt 10-18 / sob 9-13)
Zadzwoń 661 120 161

oświadczenie odstąpienia od umowy
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

…………………………………………………………

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………….

Adres konsumenta:…………………….…………………………..

………………………………………………………………………..

Adres e-mail:………………………………………………………...

Numer telefonu:…………………………………………… ……….

Numer zamówienia…………………………………………………

Data odbioru zamówienia……………………………………….....

                                                                                                                                 Monoi Tiara natural cosmetics

                                                                                                                                                      ul. Górny Rynek 7

                                                                                                                                                     43-400 Cieszyn

                                                                                                                             (dopisek: odstąpienie od umowy)


Ja/My ...................................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków1………………………………………………...........................

posiadacz rachunku……………………………………………………………………….........................................
.
                                                                                                                                                


                                                                                                                                 Podpis konsumenta(-ów) 


___________________________________________________                                                                  

1 O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.